06:29
20:45
Nachtmodus

Wat is de effectieve schootsafstand van de diverse .22 (5.56 mm) kogelmunitie?

Alvorens deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk om te vermelden dat niet iedere diersoort met een bepaalde .22 munitie effectief geschoten kan worden wat betreft de afstand. Het formaat van een diersoort is hierbij mede bepalend. Een houtduif mag met .22 munitie geschoten worden maar bijvoorbeeld niet op een dermate grote afstand zoals 130 meter of meer. Een ree kan qua formaat bijvoorbeeld wel op 130 meter geschoten kunnen worden (minimaal .222).

In het kaliber .22 (5,56 mm) zijn verschillende patronen verkrijgbaar. De juiste keuze hangt af van de maximale effectieve afstand om op wild te schieten. Hiervoor wordt de 35 meter regel gebruikt. Bij elk onderstaand oplopend kaliber (of kalibergroep) kan 35 meter bij de effectieve schootsafstand opgeteld worden. Deze patronen dekken ongeveer 98 % van alle .22 kalibers die op jachtaktes in Nederland voorkomen. In .22 Long Rifle buksen kunnen ook de kalibers .22 Short en .22 Long worden verschoten. Hierdoor vermindert echter de effectieve schootsafstand. Door geoefende schutters kan met bovengenoemde kalibers op grotere afstanden worden geschoten. Nauwkeurige correctie van kijkerinstelling of richtpunt is dan noodzakelijk. In onderstaande tabel is ervan uitgegaan dat de kijker op een standaard afstand is ingeschoten en je geen correctie hoeft toe te passen.

Kaliber .22 Long Rifle (.22 lr) effectieve schootafstand               60 meter

.22 Winchester magnum Rimfire (.22 WMR of .22 Magnum)       95 meter

.22 Hornet (centraalvuur)                                                         130 meter

.222 Rem. Tevens minimum kaliber t.b.v. reewild                    165 meter

.223 Rem. Mag. En de wat minder gangbare .222 Rem. Mag.   200 meter

5,6×50(R) Mag. En de .22-250 Rem                                        235 meter

5,6×57(R)                                                                               270 meter

Bron: Geweermakerij Elspeet


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items