05:22
21:58
Nachtmodus

Onder welke voorwaarden kan een (grootkaliber)buks worden bijgeschreven op de “jachtakte”?

Net zoals voor de andere wapens op uw akte, dient u bij de politie een redelijk belang aan te geven voor het bijschrijven van een wapen. m.b.t. een grootkaliberbuks, kan dit op drie manieren:

  1. U bent betrokken bij het grofwildbeheer in Nederland In dat geval kunt u een (kopie van een) grondgebruikersverklaring overleggen, evenals een (door de WBE doorgeschreven) afschotvergunning voor ree-, rood- of zwartwild.
  2. U bent betrokken bij schadebestrijding in Nederland Voor het afschot van vossen, verwilderde katten is een kaliber groter dan .22 noodzakelijk. Bovendien is voor het afschot van ganzen in de meeste provincies een kaliber groter dan .22 toegestaan. Wanneer u betrokken bent bij schadebestrijding, toont u dit aan door een grondgebruikersverklaring.
  3. U bent betrokken bij jacht, beheer of schadebestrijding in het buitenland Wanneer u in het bezit bent van een “jachtakte” uit één van de EU-landen en een Nederlandse akte kunt u op basis hiervan een grootkaliberbuks op uw akte laten bijschrijven.

Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items