05:22
21:58
Nachtmodus

Is een vogelafweerpistool vergunningsplichtig?

Een vogelafweerpistool en bijbehorende munitie wordt door de wet gezien als een vuurwapen. U dient bij de afdeling Korpscheftaken van politie waar uw woonplaats onder valt een Verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen aan te vragen. Dit kan via het algemene politienummer 0900 – 8844

Bron: Wet wapens en munitie


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items