06:25
20:48
Nachtmodus

Wordt de schade veroorzaakt door spreeuwen altijd vergoed?

Voorbeeld:. De grondgebruiker (kersenkweker) heeft alles in het werk gesteld om de spreeuwenschade te voorkomen. Ook heeft zijn jager een ontheffing gevraagd om de spreeuwen te mogen schieten; deze ontheffing is afgewezen. Er is voor € 10.000,- schade opgetreden. Wie gaat dat vergoeden?

De grondgebruiker, in dit geval de kersenteler is in principe aansprakelijk voor de schade. De provincie kan een tegemoetkoming in de schade verlenen indien de provincie van oordeel is dat de kersenteler de schade niet had kunnen voorkomen en beperken door het (laten) treffen van maatregelen. Of in dit geval een tegemoetkoming in de schade wordt gegeven hangt van het oordeel van de provincie af of de kersenteler inderdaad al het mogelijke heeft gedaan.

Artikel 15.53 Omgevingswet

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.05 Schade door spreeuwen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items