06:37
20:38
Nachtmodus

Komt een grondgebruiker, tevens jachthouder, in aanmerking voor tegemoetkoming wildschade indien hij jacht niet toestaat?

Nee, de grondgebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor wildschade indien hij niet alle inspanningen heeft gedaan die de wet voorschrijft of toestaat: (verhuur) jacht, beheer en bestrijden, verjagen, linten plaatsen enzovoort.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.08 Tegemoetkoming Wild/faunaschade (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items