06:29
20:45
Nachtmodus

Kan er een jachtakte worden verkregen op basis van een grondgebruikersverklaring?

Voorbeeld: Een jachtcombinatie jaagt al jaren in een bosjacht van 300 hectare, die tot vorig jaar de jacht van Staatsbosbeheer huurde. Nu dit gebied onderdeel is geworden van een Nationaal Park wordt de jacht niet meer verhuurd. Staatsbosbeheer geeft de combinatie nog wel een grondgebruikersverklaring, die het, samen met de vergunning van de WBE, mogelijk maakt om het reewildbeheer te blijven doen. Nu blijkt echter dat op grond van de afschotvergunning en de grondgebruikersverklaring geen “jachtaktes” meer verkregen kunnen worden. Hoe zit dit nu precies?

Om een “jachtakte” te kunnen krijgen, moet men o.a. aantonen in de gelegenheid te zijn om met een geweer te jagen in een jachtveld waarvan men jachthouder is of waar men al dan niet in gezelschap van de jachthouder mag jagen. De Omgevingswet maakt echter een onderscheid tussen jagen (op wildsoorten) en het doden van dieren in het kader van beheer en schadebestrijding. Het schieten van reeën valt niet onder de wettelijke definitie van jagen en reeën behoren volgens de wet niet tot het wild, maar zijn een beschermde inheemse diersoort. Het is dus correct dat op basis van een afschotvergunning en een grondgebruikersverklaring er geen “jachtakte” verstrekt kan worden. Dit is na te lezen in artikel 8.74t Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.13 Grondgebruikersverklaring en jachtakte (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items