05:53
21:37
Nachtmodus

Is het toegestaan om konijnen te bejagen op een camping?

Een jager heeft van een grondgebruiker circa 60 ha toestemming beheer en schadebestrijding. In dit veld ligt een camping van ca 8 ha waar veel konijnen zitten. Mag de jager hier konijnen bejagen?

Indien de camping (vaste bebouwing) een gedeelte van het jaar gesloten is, mag de jager daar in die periode konijnen beheren en/of bestrijden met het geweer. Indien de camping tot de “bebouwde kom” wordt gerekend dan is het niet mogelijk daar konijnen met het geweer te beheren en/of bestrijden, echter wel met havik, fret en buidels.

Artikel 11.83 lid 1 sub b Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.23 Konijnen bestrijden op camping (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items