05:23
21:58
Nachtmodus

Een jager heeft een jachtveld van 50 hectare, waarop een klein industrieterreintje aansluit met een graansilo en een paar schuren. De eigenaar van het bedrijf heeft veel last van houtduiven (uitwerpselen). Mag de jager daar met toestemming van de grondgebruiker, duiven bestrijden?

Indien het betreffende terrein niet binnen de bebouwingscontour jacht ligt dan mag de jager daar het geweer gebruiken voor de bestrijding van schade door houtduiven.

Artikel 11.83 lid 1 onderdeel b Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.22 Houtduiven (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items