05:22
21:58
Nachtmodus

Mag een jager tijdens het jachtseizoen voor houtduiven en konijnen deze dieren schieten als hij op de betreffende gronden alleen schade mag bestrijden?

Ja, ook tijdens de geopende jachttijd kan de grondgebruiker de vrijstellingen voor wildsoorten (laten) uitoefenen.

11.43 en 11.57 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.19 Houtduiven en konijnen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items