05:39
21:31
Nachtmodus

Zijn er eisen aan het aanbieden van wild aan bedrijven en particulieren?

Als u als jager geschoten wild wilt verkopen aan wildbewerkingsinrichtingen, restaurants, poeliers of particulieren? Dan moet u een verklaring wildhygiëne of verklaring van eerste onderzoek overleggen.

U mag alleen rechtstreeks karkassen of vlees van wild aan restaurants, poeliers of particulieren leveren als het om kleine hoeveelheden gaat. Grotere hoeveelheden moet u aan de wildbewerkingsinrichting leveren.

Verklaring wildhygiëne

Wat vult u in nadat u het wild heeft geschoten? Vul zelf deel 1 van de verklaring in. Daarin staat dat u een 1e onderzoek hebt gedaan. Laat vervolgens deel 2 van de verklaring invullen door een gekwalificeerd persoon. U kunt zelf ook een gekwalificeerd persoon zijn. Hiervoor moet u de cursus Wildhygiëne van de Stichting Jachtopleiding Nederland succesvol hebben afgerond. Zie: https://www.jachtopleiding.com/cursus/cursus-wildhygiene

Zijn er geen afwijkingen gezien? Dan mag u het karkas of het vlees ervan in de handel brengen.

Wat te doen bij afwijkingen?

Zijn er wel afwijkingen gezien? Dan zijn er verschillende opties:

  1. Bied het wild ter keuring aan bij de NVWA via een wildbewerkingsinrichting (inclusief de organen).
  2. Laat het achter in het veld.
  3. Transporteer het wild naar het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht.

Info: https://www.dwhc.nl/vragen/#melden

Bij afwijkingen mag u het wild niet verkopen aan een particulier, poelier of horecabedrijf. Een verklaring bij het vlees is ook nodig als u het wild weggeeft. Eet u het vlees zelf op? Dan is de verklaring niet nodig.

Bij de Jagersvereniging kunt u papieren verklaringen aanvragen via [email protected] of deze downloaden via: www.jagersvereniging.nl/downloads/wildhygiene-en-dierziekten/

Bron: NVWA


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items