05:22
21:58
Nachtmodus

Zijn er wettelijke eisen aan het vervoer van wild?

Vervoert u geschoten wild? Breng het wild dan zo snel mogelijk naar een koeling. Dit kan bij uw afnemer zijn of bij een andere daarvoor ingerichte locatie zoals een wildverzamelplaats.

Eisen vervoer grof wild

  • Geen contact met schadelijke materialen
  • Hygiënisch vervoer
  • Karkassen niet stapelen
  • Dieren mogen geen vloeistoffen lekken op andere karkassen
  • Bij voorkeur gekoeld

Verklaring wildhygiëne of verklaring van eerste onderzoek

Is het wild al ontdaan van zijn organen? Dan moet er tijdens het vervoer een verklaring van wildhygiëne of verklaring van eerste onderzoek door een gekwalificeerd persoon aanwezig zijn. Zijn er afwijkingen gezien aan het dier door de jager of de gekwalificeerd persoon? Dan mag u het dier alleen naar een erkende wildbewerkingsinrichting brengen. De organen moeten er tijdens het transport ook bij zitten. De maag en de darmen hoeven er niet bij te zitten.

Vervoer vlees wild zwijn

Vervoert u een in Nederland geschoten wild zwijn vanaf het jachtveld naar een wildverzamelplaats of wildbewerkingsinrichting? Dan hoeft er nog geen uitslag van het trichine-onderzoek bij te zitten.

Vervoert u een in Nederland geschoten wild zwijn vanaf de wildverzamelplaats of wildbewerkingsinrichting naar een andere locatie? Dan moet er wel een uitslag van het trichine-onderzoek bij zitten. Vervoer is niet toegestaan als de uitslag positief is.

Vervoert u een in het buitenland geschoten wild zwijn? Dan moet er altijd een uitslag van een trichine-onderzoek bij zitten.

Bron: NVWA


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items