05:22
21:57
Nachtmodus

Bestaan er konijnenwerende middelen en wat is het effect?

‘Keep out’ is een vloeibaar middel dat je op de planten spuit met een planten- of gifspuit. Het middel wordt ook gebruikt door boeren om vraat aan kuilbulten of leidingen tegen te gaan. Het nadeel van dit middel toepassen in de buitenlucht is dat als er een flinke bui regen komt het meeste effect verdwenen is.

Weringskorrels van het merk ‘Ecoseet’ zijn beukensnippers geïmpregneerd met een middel waar konijnen een hekel aan hebben. Dit middel werkt 6 weken, het is effectief, de konijnen zijn er nog wel maar knagen niet meer aan de gewassen.

Uiteraard kan een raster, mits goed ingegraven, ook uitkomst bieden. De ervaring leert echter dat konijnen zullen blijven proberen bij de kwetsbare gewassen te komen en uiteindelijk een weg vinden. Het bejagen van de konijnen zal ervoor zorgen dat de overlast vermindert zonder verder drastische maatregelen te moeten nemen.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items