06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Wolf in Noord-Brabant doet veehouders wanhopen

Jagersvereniging Brabant roept op provinciale wolvencommissie op te richten

De laatste weken zijn er meerdere meldingen van aanvallen op vee in verschillende delen van Brabant. En ondanks dat nog niet alle meldingen bevestigd zijn, is het aannemelijk dat het hier om de wolf gaat. Recent besloot de provincie om wolfwerende rasters te vergoeden. De Jagersvereniging roept op om een provinciale wolvencommissie op te richten.

Het lijkt erop dat er in de laatste weken meerdere aanvallen door een wolf plaatsvonden in Someren, Bakel, Made en Heusden. In Someren zijn vier jonge Schotse Hooglanders van een jaar oud doodgebeten. In Someren, Bakel, Made en Heusden werden schapen gedood. Deze week was het raak in Hedikhuizen waar in twee dagen tijd bijna 30 schapen zijn doodgebeten. De wolf werd in die omgeving ook gezien toen deze een aanval op een aantal paarden had ingezet. Of er een verband bestaat tussen de verschillende aanvallen is nog niet te zeggen en zal middels DNA-onderzoek moeten worden vastgesteld.

Provincie: wolfwerende afrasteringen beschikbaar
De provincie Brabant wacht de uitslag van het DNA-onderzoek niet af. Om ad hoc problemen lokaal te kunnen oplossen stelt de provincie Noord-Brabant per direct wolfwerende afrasteringen voor veehouders beschikbaar. Het besluit is afgelopen dinsdag genomen door Gedeputeerde Staten. Schapenhouders kunnen zich voor die rasters melden bij Wolf-fencing. Lokaal en mogelijk tijdelijk worden hiermee de ergste problemen opgelost.

Mank
In diverse media wordt ook gemeld dat de wolf mank zou lopen. Ook had men schoten gehoord in de omgeving. Als reactie werd direct uitgebreid onderzoek ingesteld in de omgeving. Het schieten van de beschermde diersoort wordt gezien als een misdrijf.

Inmiddels is bevestigd dat de schoten afkomstig waren van ganzenjagers die aan het jagen waren op ganzen. Er is nog geen verdere informatie bekend over het al dan niet mank lopen van de wolf.

Jagersvereniging over de wolf
De Jagersvereniging geeft in haar standpunt al geruime tijd aan dat Nederland heel erg druk is voor wolven, met veel verkeer en andere menselijke belangen. De komst van de wolf moet volgens de vereniging niet leiden tot een landschap vol met hekken en rasters, daar waar juist ontsnippering gewenst en de afgelopen 25 jaar doel van het natuurbeleid is. Ook vinden wij dat daar waar schade en overlast ontstaat, de overheid deze snel en ruimhartig moet vergoeden. Ook bij twijfel.

Jagersvereniging Brabant: stel provinciale wolvencommissie in
Als reactie op de recente ontwikkelingen in Brabant pleit ZLTO voor het instellen van een provinciale wolvencommissie, naar Gelders voorbeeld. De Jagersvereniging steunt dit verzoek van ZLTO. Deze commissie zal Gedeputeerde Staten van advies voorzien over het voorkomen van schade door de wolf. Lees meer over het standpunt van ZLTO.

Wat kunt u doen?
Wij willen u verzoeken om meldingen van wolven(sporen) in uw gebied zoveel mogelijk door te geven. Ook meldingen van karkassen van wilde dieren zijn welkom. Deze meldingen – liefst voorzien van foto – kunt u net als uw wolven-waarnemingen mailen aan [email protected]
Ook verzoeken wij u om álle meldingen van aanvallen op vee waarbij het vermoeden bestaat dat het hier om een wolf gaat, te (laten) melden bij desbetreffende instanties. Hiermee krijgen we een goed beeld van de verspreiding van wolven over Noord-Brabant.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws