06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: EenVandaag

Vos schieten om grutto te redden? Ja, zegt 31% Nederlanders!

Mag de vos geschoten worden als kwetsbare diersoorten in hun voortbestaan gevaar lopen? Ja, zegt 31% van de Nederlanders. 13% zegt nee en het resterende deel heeft geen mening. Dit blijkt uit een onderzoek naar de publieke opinie over diverse aspecten rondom jacht, natuurbeheer, landbouw en voedsel dat in maart 2017 werd uitgevoerd.

Onderzoeksbureau Zest vroeg elders in onderzoek wanneer het schieten van wilde dieren naar de mening van de Nederlander is toegestaan. Daar kan het schieten van de vos zelfs rekenen op 42% voorstanders en 15% tegenstanders.

31% van de Nederlanders is voorstander van het schieten van vossen als kwetsbare soorten als de grutto in hun voortbestaan worden bedreigd.

Waarom bekommeren jagers zich om de grutto?
Het effect van predatie op weidevogels is vandaag de dag onmiskenbaar. Daarom gaat ook een soort als de grutto ons aan het hart: hoe diverser het landschap, hoe beter. Met vele andere vrijwilligers zetten jagers zich in om biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Het bejagen van vos en kraai is echter een expertise die alleen jagers kunnen uitoefenen.

Effectieve regelgeving
Vandaag vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Natuur plaats. In de aanloop naar dit overleg pleit de Jagersvereniging voor meer effectieve regelgeving voor jagers om de predatiedruk door vos en kraai te verlagen. Onder de titel Laat weidevogelmiljoenen maximaal renderen becijfert de vereniging op basis van onderzoek dat met effectieve roofdierbejaging 1 op de 8 eieren resulteert in een vliegvlug jong. Effectieve roofdierbejaging gekoppeld aan gebiedsinrichting kan volgens de wetenschap zelfs leiden tot 1 vliegvlug kuiken op 3 eieren. In de huidige situatie wordt slechts 1 kuiken op de 25 eieren groot.

Predatie is heden ten dage een factor van belang in de achteruitgang van weidevogels. Omdat ons land als broedgebied dient voor zo’n 90% van de West-Europese grutto’s moet alles op alles worden gezet om te voorkomen dat de grutto verdwijnt. De grutto is immers onze nationale vogel en het Rijk investeert € 40 miljoen in weidevogelbeheer.

Cijfers predatie
Op dit moment komt 52 tot 54% van de weidevogelnesten uit. De belangrijkste verliesoorzaken van de nesten zijn predatie door roofdieren (24 tot 27%), agrarische werkzaamheden en beweiding (6 tot 9%), en verlating (5 tot 7%).
Van de kuikens die wel uit het ei komen wordt 60-75% gegrepen door roofdieren. Dieren zonder natuurlijke vijanden zoals de vos, verwilderde kat, zwarte kraai en de hermelijn.

Eerder luidde de Jagersvereniging hierover de noodklok met het persbericht: Grutto in 2026 op het punt van uitsterven als effect van roofdieren wordt genegeerd.

Download het volledige onderzoek

Resultaten onderzoek onder de Nederlandse bevolking, maart 2017
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws