05:53
21:37
Nachtmodus

Persbericht – Aantal aanrijdingen met dieren stijgt tot minstens 10.000 per jaar

Jagersvereniging: ‘Maak handelen na wildaanrijding onderdeel van theorie-examen auto’

Amersfoort, 21 oktober 2020 – De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit voor het opnemen van het onderdeel ‘wettelijke verplichtingen na aanrijding met wild’ in het theorie-examen auto van CBR. Het aantal aanrijdingen met dieren in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2014 werden er bijna 6.000 aanrijdingen met dieren geclaimd, in 2019 waren dat er al nagenoeg 10.000[1]. Elke maand worden gemiddeld 499 reeën, wilde zwijnen, edelherten, boommarters, dassen, vossen en andere grote wilde dieren aangereden[2], met grote schade voor mens en dier. De gemiddelde schadeclaim bij de autoverzekering bedroeg €1.600.

Preventie door wildbeheer

Het werkelijke aantal wildaanrijdingen ligt volgens de Jagersvereniging nog hoger. Niet elke aanrijding met een dier wordt immers bij de verzekering geclaimd en niet elke aanrijding wordt gemeld. Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging: “Het aantal wildaanrijdingen hangt mede samen met de omvang van de wildpopulatie. Beheer door jagers is belangrijk om de wildpopulatie op niveau te houden. Daartoe bevoegde jagers assisteren na een aanrijding met wild en jagers helpen ook deze te voorkomen door het plaatsen van speciale wildreflectoren. Door hun hulp is zo op sommige locaties het aantal aanrijdingen met ruim de helft verlaagd. Dat deze preventieve maatregelen nodig zijn, blijkt wel uit de cijfers. Alleen al in Gelderland zijn er elke week gemiddeld 10 aanrijdingen met een wild zwijn en 26 met een ree.”

Vergroten kennis over wildaanrijdingen

De gevolgen van een wildaanrijding zijn groot, voor mens én dier. Dieren raken in veel gevallen zwaargewond en elk jaar bezoeken enkele tientallen personen het ziekenhuis na een aanrijding met wild. Hoedemaker vervolgt: “Veel automobilisten weten niet wat ze moeten doen na een aanrijding met wild. Ze kennen enkel de betekenis van het bord ‘let op, overstekend wild’. Met onze oproep aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CBR willen we ervoor zorgen dat alle nieuwe automobilisten weten dat ze wettelijk verplicht zijn om een aanrijding met wild bij de politie te melden. Door bovendien meer aandacht te geven aan preventie, hopen we het aantal wildaanrijdingen in Nederland naar beneden te kunnen brengen.”

Campagne ‘Daar jagen wij voor’

Recent opinieonderzoek onder ruim 3.000 Nederlanders laat zien dat het draagvlak voor jagen van dieren in het kader van verkeersveiligheid hoog is. Op de vraag ‘Mogen dieren geschoten worden als de veiligheid van de mens in het geding komt?’, zegt in het onderzoek 62% ja, 9% nee en 29% neutraal. Dit is voor de Jagersvereniging mede aanleiding om vandaag de campagne ‘Daar jagen wij voor’ te starten in vijf gemeenten op de Veluwe. Komend weekend gaat de wintertijd weer in en valt de grootste drukte in het verkeer weer samen met de verplaatsing van wilde dieren tussen foerageer- en rustgebied. De campagne laat zien hoe jagers bijdragen aan het vergroten van verkeersveiligheid in Nederland. De campagne bestaat uit onder meer een speciale wildkroket-actie, posters in abri’s, social media campagne en scholenbezoeken in de vijf gemeenten. Op de campagnewebsite daarjagenwijvoor.nl kan iedereen meer informatie vinden over verkeersveiligheid en jagen.

www.daarjagenwijvoor.nl

 

 

Praktisch informatie over wildaanrijdingen

Hoe voorkom je een wildaanrijding?

  • De meeste ongevallen vinden plaats in de ochtend- en avondschemering en in het voor- en najaar. Wees dus alert tijdens het rijden in de ochtend- of avondschemering.
  • Pas indien mogelijk de snelheid aan naar maximaal 60 km/h op N-wegen in bosachtige gebieden . Zeker na zonsondergang.
  • Probeer te remmen als je zeker weet dat er niet direct een auto achter je rijdt.
  • Wijk niet uit en probeer op de eigen rijbaan te blijven.

 Wat te doen bij een aanrijding met wild?

  • De automobilist is verplicht om de aanrijding met een wild dier bij de politie te melden via 0900 – 8844, ook als het dier doorloopt. Je bent strafbaar als je de aanrijding niet meldt.
  • De automobilist moet de locatie zo exact mogelijk doorgeven. En bij voorkeur ook hier blijven tot de politie/jager ter plekke is.
  • De politie schakelt een jager/faunabeheerder in. Als het dier nog leeft, verlost de jager het uit z’n lijden en voert het dier af.

Autoschade na wildaanrijding

De gemiddelde schadeclaim na aanrijding met een dier is € 1.600 volgens recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars. In totaal gaat het in 2019 om bijna € 16 miljoen geclaimde schade per jaar. De autoschade bij een wildaanrijding, zoals een hert of wild zwijn, is niet te verhalen op een eigenaar. Of de verzekering de schade dekt, hangt af van hoe men zelf verzekerd is. Met een volledig of beperkt cascoverzekering is de schade te claimen bij de autoverzekering. In de polisvoorwaarden staat of dit soort schade wordt gedekt. Eventuele gevolgschade is niet altijd gedekt of heeft gevolgen voor de hoogte van de premie. Bijvoorbeeld wanneer een automobilist door de aanrijding van de weg raakt en een boom raakt.

[1] Cijfers afkomstig van Verbond van Verzekeraars, 6 oktober 2020. Idem cijfer gemiddelde schadeclaim

[2] Cijfers Stichting Wildaanrijdingen Nederland

<Einde persbericht> 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Deze campagne heeft betrekking op de volgende gemeenten: Apeldoorn (buitengebied), Brummen, Voorst, Heerde en Oldebroek. Visuals over de campagne kunt u via deze link downloaden.

  • Delen: