06:29
20:45
Nachtmodus

Persbericht – Warmtebeeldtellingen: een verschil van dag en nacht

Hazenstand bijna dubbel zo groot

Nieuw onderzoek van de Koninklijke Jagersvereniging, in samenwerking met Bureau Waardenburg, wijst uit dat de hazenstand in Nederland bijna twee keer zo groot is dan gedacht. De hazen hebben hun leefwijze aangepast aan het drukbevolkte Nederland en zijn vooral ’s nachts zichtbaar. Dat blijkt uit onderzoek met warmtebeeldcamera’s. Eerdere tellingen van het aantal hazen blijken hiermee achterhaald.

Deze tellingen vonden plaats tijdens veldbezoeken van mei tot en met oktober 2021. De analyse is gebaseerd op 480 telrondes, waarbij naast hazen ook konijnen en reeën in de tellingen zijn meegenomen. Van alle drie de soorten werden ’s nachts met de warmtekijker meer exemplaren geteld dan overdag met de waarnemingen door de verrekijker. In de telresultaten van het aantal hazen troffen de onderzoekers het grootste verschil. Dit onderschrijft eerdere onderzoeken, die stellen dat de zoogdieren in Nederland steeds meer ’s nachts actief zijn in plaats van overdag.

 

Toelichting bij figuur: Overzicht van de invloeden van verschillende methodes (overdag met verrekijker, ’s nachts met warmtebeeld) en tijdstippen op de getelde aantallen hazen. De helft van de datapunten bevindt zich binnen de rechthoek, waarbij de waarde van de middelste waarneming is aangegeven als dikke horizontale lijn. Uit de telgegevens blijkt duidelijk dat tellingen ’s nachts met warmtebeeld veel succesvoller zijn dan overdag wanneer hazen zich schuilhouden.

Traditionele telmethode achterhaald
De conclusie die aan dit onderzoek verbonden kan worden is tweeledig. Ten eerste blijkt dat de tot op heden gehanteerde telmethode van haas, konijn en ree in Nederland is achterhaald. Om een goed beeld van de populatieomvang te krijgen zijn nachttellingen met warmtebeeldkijkers een absolute voorwaarde. Daarnaast kun je stellen dat het met de wildpopulatie op de Nederlandse akkers, met name daar waar het hazen en reeën betreft, veel beter is gesteld dan tot op heden werd aangenomen.

Het zou niet meer dan logisch zijn dat deze nieuwe bevindingen worden meegenomen in de wegingen die ten grondslag liggen aan de kwalificaties voor bijvoorbeeld ‘de gunstige staat van in standhouding’ en de Rode Lijst. Kees van Hulst, ecoloog bij de Jagersvereniging stelt: “Uit verschillende onderzoeken die in het verleden al zijn gedaan, blijkt dat de haas zich steeds meer aanpast aan de omgeving waarin hij leeft. In het drukke Nederland speelt de mens daarin een grote rol. Ook de grote hoeveelheid verwilderde katten die vooral op het zicht jagen, motiveren de haas om steeds meer activiteit te ontplooien in de nachtelijke uren. Het is dus logisch dat je overdag met een verrekijker steeds minder hazen ziet en ’s nachts veel meer.”

Nieuwe telmethode
De Jagersvereniging wil graag meewerken aan de ontwikkeling van een betrouwbare telmethode voor hazen, reeën, konijnen en eventuele andere diersoorten. Deze vernieuwde telmethode moet gebaseerd zijn op het nieuwe wetenschappelijk inzicht dat het gedrag van dieren onderhevig is aan verandering en de constatering dat alleen een telmethode waarbij ook nachtelijke tellingen met de warmtebeeldkijker worden gedaan, betrouwbare data oplevert.

<Einde>

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 individuele leden en 300 lokale jagersverenigingen de grootste en enige professionele belangenbehartiger van jagers. Zij werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht en door samenwerking op thema’s. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, bedrijfsvoering en communicatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen Dorien van Dijk via [email protected] of 06-83820322.

Lees het officiële rapport over de warmtebeeldtellingen van Bureau Waardenburg

Analyse dag- en nachttellingen haas, konijn en ree
  • Delen:

Gerelateerd nieuws