05:22
21:57
Nachtmodus

Motivatie van jagers en grondgebruikers

De landbouwschade door beschermde diersoorten neemt toe. Het is belangrijk om een effectieve aanpak te kunnen toepassen. Daarom is er onderzoek gedaan naar verschillende aspecten rondom schadebestrijding. Er is aangetoond dat jagers en grondgebruikers zeer gemotiveerd zijn om zich (gezamenlijk) in te zetten voor schadebestrijding. Zij hebben een verantwoordelijkheidsgevoel om de schadesoorten te beheren. De belemmeringen voor een efficiënte schadebestrijding blijken te liggen in externe factoren. Voorbeelden zijn wetgeving, de effectiviteit van methodes en het maatschappelijke standpunt. Bovendien wordt het ontbreken van een gecoördineerde aanpak genoemd als een belemmering.

Download het onderzoek naar motivatie van jagers en grondgebruikers (Wing Advies, 2013)