05:24
21:58
Nachtmodus

Problemen jachtaansprakelijkheidsverzekering verholpen

AON heeft vorige week vrijdag 5 januari de polishouders, die beschikken over een digitale polismap, per mail geïnformeerd over de verlenging van de verzekering. Door technische problemen was het echter op dat moment helaas niet mogelijk om het verzekeringsbewijs meteen te downloaden. Als gevolg van die technische problemen is ook de verzending van de fysieke verzekeringsbewijzen aan de overige polishouders aangehouden. Tussenpersoon AON kreeg hier veel vragen over en was daardoor soms minder goed bereikbaar.

Afgelopen dinsdag 9 januari kreeg de Jagersvereniging het bericht dat de technische problemen zijn verholpen. Hiermee was het verzekeringsbewijs meteen beschikbaar en te downloaden voor de polishouders met een digitale polismap. Gelijktijdig is alles in gereedheid gebracht om ook de fysieke verzekeringsbewijzen te versturen. AON verwacht dat deze fysieke bewijzen – afhankelijke van de postbezorging – vanaf aankomende zaterdag tot uiterlijk donderdag 18 januari op de mat vallen. Polishouders die al over een driejarig bewijs beschikten, hebben niets gemerkt van de technische problemen bij AON.

Invoering Omgevingswet

In december 2023 werd het besluit om de Omgevingswet (OW) op 1 januari 2024 in te laten gaan pas definitief. Het verstrekte verzekeringsbewijs bevat daarom nog de ‘oude’ verwijzing uit het wetsartikel van de Wet Natuurbescherming (Wnb). De Jagersverenging heeft hierover contact gezocht met verzekeraar Hienfeld. Deze heeft aangegeven dat de definitieve invoering van de Omgevingswet in december te laat kwam, om de polissen voor komend jaar daar meteen op in te richten. De verwijzing naar de ‘oude’ Wet Natuurbescherming heeft geen gevolgen voor de dekking op de jachtaansprakelijkheidsverzekering. Het verzekeringsbewijs is dus gewoon geldig.

Onduidelijkheid over dekking

Ook bij de politie ontstond afgelopen week onduidelijkheid over het gebruik van verwijzing naar de Wet Natuurbescherming in het verzekeringsbewijs. Een aantal polishouders/akte-aanvragers kreeg hiermee te maken. De Jagersvereniging en AON hebben hierop afstemming gezocht met Hienfeld en de politie. Besloten is om aanvullend een brief te verstrekken (zie voorbeeld hier). Hierin staat vermeld dat het verzekeringsbewijs ook dekking geeft onder de nieuwe Omgevingswet.
Alle polishouders krijgen een brief op naam per post. De algemene brief is ook doorgezet naar de politie en zal naar alle regionale korpsen gedistribueerd worden. Het verzekeringsbewijs in combinatie met de brief geven aan dat je als lid een geldige verzekering voor jachtaansprakelijkheid hebt, zodat aan de voorwaarde van de omgevingsvergunning wordt voldaan.

Aangepast verzekeringsbewijs

Ondertussen gaat AON gaat met verzekeraar Hienfeld in overleg om de verwijzing naar de Omgevingswet integraal door te voeren in het verzekeringsbewijs. AON zal op korte termijn hierop terugkomen. Zodra het aangepaste verzekeringsbewijs beschikbaar is, krijgt u hierover bericht.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws