06:37
20:38
Nachtmodus

Persbericht – Jagers plaatsen ruim 2.500 broedkorven voor wilde eend, broedkorf biedt eend bescherming tegen predatie

Amersfoort – In de winter van 2015 op 2016 plaatsten 290 jagers ruim 2.500 broedkorven voor wilde eenden. Dit blijkt uit een enquête die de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging onder haar leden hield. Deze broedkorven, die bijna allemaal door jagers zelf gemaakt en geplaatst worden, bieden de wilde eend bescherming tegen predatie.

De Wet natuurbescherming verplicht jagers om zorg te dragen voor een redelijke wildstand van de diersoorten haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend in het jachtveld dat zij pachten. Met betrekking tot de wilde eend geven jagers aan deze verantwoordelijkheid invulling door het bieden van extra nestgelegenheid in de vorm van broedkorven. Door de plek waar zij deze korven plaatsen, boven het water, voorkomen zij bovendien dat predatoren als kraaien, vossen en hermelijnen makkelijk bij de eieren kunnen komen.

Vaardigheid
Het vlechten van eendenkorven is een vaardigheid die ook door jagers wordt beoefend. Traditiegetrouw vindt dit werk plaats in de wintermaanden, wanneer de gesnoeide knotwilgen en grienden materiaal leveren voor de eendenkorf en de stokken om de korf in het water te plaatsen. Tegenwoordig worden ook andere manieren ontwikkeld om eendenkorven te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van gaas en hooi. Hiermee wordt een hooirol gemaakt. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen regio’s waarbij lokale gebruiken zichtbaar zijn. Kijk voor een compilatie van foto’s uit verschillende delen van ons land op onze website.

Het vlechten van een traditionele eendenkorf kost een geoefende vlechter al snel een paar uur. Het maken van een moderne variant neemt een kwartier in beslag. Het plaatsen daarvan in het veld is een vak apart. Met waadbroek en stokken wordt de broedkorf op de juiste plek gezet.

Roofdieren
Onderzoek van Sovon laat zien dat de overleving van eendenkuikens erg laag is. Maar ook bijna 60% van de nesten van de wilde eend gaat verloren, blijkt uit onderzoek. Niet alleen door het nestsucces te vergroten (de fase waarin de eend op het nest zit en zij de eieren kan uitbroeden) maar ook door het beheer van bovenmatige aantallen roofdieren dragen jagers er aan bij dat er meer kuikens groot worden. Daarmee geeft de jager invulling aan het handhaven van een redelijke wildstand. Vorig jaar berichtte Sovon dat er minder kuikens van de wilde eend in Nederland groot worden, dit in tegenstelling tot het buitenland waar de wilde eend nog steeds in aantal toeneemt. Ondanks het feit dat de Nederlandse wilde eend een teruggang laat zien in aantal is het nog steeds één van de tien meest voorkomende broedvogels in Nederland en zijn de aantallen broedvogels ten opzichte van de zeventiger jaren niet gedaald.

N.B. pers is vrijdag 20 januari welkom om mee te kijken bij het maken en plaatsen van korven in de provincie Utrecht. Neem daarvoor contact op met Janneke Eigeman, M 06 – 53 12 63 24

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws