06:29
20:45
Nachtmodus

Januari: aan de slag met broedkorven wilde eend

Januari is de maand dat veel WBE’s, jachtcombinaties en individuele jagers aan de slag gaan met eendenkorven. Het verdient de voorkeur om voor het einde van januari de korfjes te hebben staan; dan hebben de eendjes nog volop de tijd om de broedkorf aan te nemen voordat het leggen en broeden begint. Bovendien zijn er nu volop twijgen beschikbaar omdat het knotten van wilgen ook in deze tijd plaatsvindt.

Ervaring opdoen?
Wilt u aan de slag met korven maar heeft u geen ervaring? Wij hebben enkele artikelen over dit onderwerp uit De Jager gebundeld. U vindt ze hier:

Vereniging van Vlechters
Wilt u aan de slag maar heeft u geen ervaring? U kunt contact leggen met de Vereniging voor Vlechters. Zij gaan op zoek naar een ervaren vlechter in de buurt die het uw combinatie of WBE kan leren. Stuur de mail met uw verzoek naar de heer De Ridder via [email protected].

Broedkorven worden traditioneel gevlochten van wilgentenen. Sinds enkele jaren worden ook hooigaasrollen gebruikt. Minder ambachtelijk, maar goedkoop, duurzaam en makkelijker zelf te maken.

Broedkorven worden traditioneel gevlochten van wilgentenen. Sinds enkele jaren worden ook hooigaasrollen gebruikt. Minder ambachtelijk, maar goedkoop, duurzaam en makkelijker zelf te maken.

Mooie kans voor PR
Natuurlijk biedt het maken en plaatsen van eendenkorven ook goede mogelijkheden om het verhaal over alle activiteiten van jagers aan niet-jagers uit leggen. Hieronder ziet u enkele mogelijkheden:

  • Leg contact met de lokale knotploegen om materiaal uit de streek te verzamelen, bijvoorbeeld via Landschapsbeheer Nederland. Hier vindt u de links naar Landschapsbeheer in uw provincie
  • Nodig mensen uit de omgeving uit om mee te helpen via een bericht in het lokale krantje
  • Biedt een korf aan aan de burgemeester / wethouder / bijzonder iemand in het dorp en plaats die op een bijzondere, zichtbare plek
  • Maak foto’s van de activiteit
  • Verstuur een persbericht (een standaardpersbericht is op te vragen door een mail te sturen naar [email protected]) met één of twee foto’s naar de huis-aan-huisbladen van uw regio

Filmpjes YouTube
Op YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden over het maken en het plaatsen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws