05:53
21:37
Nachtmodus

Periode voor kenbaar maken interesse in functies binnen het Landelijk Bestuur sluit binnenkort

Door het vertrek van Harriët van Schaik uit het Landelijk Bestuur is een vacature vrijgekomen voor het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging. Daarnaast zijn de eerste termijnen van voorzitter Theo ten Haaf en penningmeester Peter Peeters verstreken. Onlangs hebben beide heren aangegeven zich beschikbaar stellen voor herbenoeming. Desondanks kunnen tegenkandidaten solliciteren op deze functies. Zij kunnen zich beschikbaar stellen tot 26 januari a.s. De (her)benoemingen zullen naar verwachting worden bevestigd door de Ledenraad in haar eerste vergadering op 12 maart 2024.

Enthousiaste bestuurder

De door het Landelijk Bestuur en Ledenraad ingestelde vertrouwenscommissie is sinds medio december op zoek naar een enthousiaste bestuurder die bewezen vaardig is in het vormen en uitvoeren van beleid. De voorkeur gaat uit naar een doortastende bestuurder met goede communicatieve vaardigheden en oog voor de diverse belangen die binnen een vereniging zijn vertegenwoordigd. De ideale kandidaat is een denker op hoofdlijnen, laat de uitvoering over aan het verenigingsbureau, maar ziet nauwlettend toe op hetgeen is afgesproken. De belangrijkste drijfveer van een bestuurder van de Jagersvereniging is een jager te laten jagen en de jacht in Nederland blijvend mogelijk te maken. Vergaderen hoort erbij, maar gebeurt effectief met een heldere visie voor de lange termijn en de verenigingsbelangen in zijn totaliteit.

Versterk de toekomst van de jacht

Regelmatig contact met de verschillende afdelingen zorgt ervoor dat bestuursleden goed op de hoogte zijn van de lopende zaken. Dankzij de korte communicatielijnen kunnen zij effectief bijdragen aan het versterken van de saamhorigheid binnen de vereniging. Alleen de voorzitter wordt in functie benoemd. Het Landelijk Bestuur benoemt uit haar midden zelf een vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

Herkent u zich in bovenstaande beschrijving en wilt u zich inzetten voor het behoud van de jacht in Nederland? Solliciteer vóór 26 januari 2024 door een motivatiebrief en kort cv te sturen naar de ambtelijk secretaris van de vertrouwenscommissie: [email protected]. Bij voorkeur geeft u in uw motivatiebrief aan naar welke functie binnen het Landelijk Bestuur uw interesse uitgaat. Meer informatie over de algemene profielschets voor leden van het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging vindt u hier.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws