07:38
18:05
Nachtmodus

Groene voornemens

In het kader van ons bericht over de ‘groene voornemens’ op onze social media kanalen ontvingen we een interessant bericht van een van onze leden uit het zuiden van Drenthe. Jager Lennart van Rees woont sinds 2 jaar in het buitengebied van Drenthe en heeft een mooi stuk grond tot zijn beschikking.

Al snel ervaarde hij dat het vrij kaal was. Na wat onderzoek bleek dat hij aan de rand van een beekdal van de Sombroek woonde en het perceel in het verleden tot de ruilverkaveling omsingeld was met bos/houtwal. Drenthe kent enkele interessante regelingen die particuliere initiatieven voor landschapselementen extra ondersteunen. “Na een gesprek hebben we een beplantingsvoorstel gemaakt en kregen we akkoord op de aanleg van 3 houtwallen (1-rijig), aanleg meidoornhaag en uitbreiding van de hoogstamboomgaard. In totaal ongeveer 2400 stuks plantsoen van diverse inheemse soorten en autochtoon plantmateriaal.

Succesvolle aanplant door samenwerking en subsidie

Per particulier is er een maximum subsidiebedrag vastgesteld, maar doordat wij zelf de arbeid kunnen leveren hebben we het volledige budget aan het plantgoed kunnen besteden. Een oproepje in het netwerk en planters waren er snel. Diverse collega-jagers en vrienden die graag bij ons kwamen helpen voor een lunch en hazenpeper na afloop”, aldus Van Rees.

“In de landschapselementen hebben we overstaande eiken (laanboom) met daartussen gemengd bosplantsoen onder meer sporkehout, vlier, mei- en sleedoorn, gelderse roos, kardinaalsmuts, els, ruwe berk, egelantier en hondsroos. Rondom de boomgaard planten we een gemengde meidoornhaag aan, met onder andere egelantier, kardinaalsmuts en sporkehout. De uitbreiding van de boomgaard is met oud Hollandse rassen gedaan, zoals Lemoenappel en Dirkjespeer”

Lokale initiatieven

Vaak zijn er voor particuliere initiatieven via de provincies of gemeenten subsidies te verkrijgen voor dergelijke lokale initiatieven. Dit kan dus een eigen erf zijn, maar ook vanuit een combinatie of in WBE-verband. Voor Drenthe is de uitvoerder Landschapsbeheer die samen zorgt voor de planvorming. Verder zijn er diverse landelijke initiatieven zoals Hoopheggen en lokale stichtingen die ook tot doel hebben het landschap te verbeteren. Die staan vaak open voor praktische initiatieven en hebben al budgetten toegewezen gekregen, die je kunnen helpen met het verwezenlijken van je ‘groene voornemens’!

  • Delen:

Gerelateerd nieuws