06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Leonie Vrieze

Oproep leden Jagersvereniging: meld kuikens wilde eend

Erik Kleyheeg, in het dagelijks leven onderzoeker bij NIOO-KNAW, is op eigen initiatief een project gestart waarbij hij burgers oproept waarnemingen van eendenpullen door te geven. Vorig jaar maakte Sovon bekend dat de overlevingskansen van eendenkuikens in Nederland laag zijn. Ook blijkt uit dit onderzoek dat 60% van de nesten van wilde eend verloren gaat. Alleen in Nederland is het broedsucces beperkt; in het buitenland neemt de wilde eend nog steeds in aantal toe.

Kleyheeg roept nu Nederlanders op om het aantal en de leeftijd van eendenkuikens te melden. Hiermee wordt beter inzicht verkregen in welke leeftijdsfase de kuikens verloren gaan en of daar ook verband is met het type landschap. Kleyheeg wil daarbij ook graag de jagers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging betrekken; zij zijn immers een grote partij in het buitengebied.

Jagers in Nederland zijn nauw betrokken bij de wilde eend. De wilde eend is één van de vijf wildsoorten en geniet – vanwege deze bijzondere status – extra bescherming van de jager. Jagers geven aan deze verantwoordelijkheid onder andere invulling door het bieden van extra nestgelegenheid in de vorm van broedkorven. Door de plek waar zij deze korven plaatsen, boven het water, voorkomen zij bovendien dat predatoren als kraaien, vossen en hermelijnen makkelijk bij de eieren kunnen komen.

Overigens blijkt ook dat ondanks het feit dat de Nederlandse wilde eend een teruggang laat zien in aantal, het nog steeds één van de tien meest voorkomende broedvogels in Nederland is. De aantallen broedvogels zijn ten opzichte van de zeventiger jaren niet gedaald.

Meer over het project

Op de website van Erik Kleyheeg vindt u meer informatie over het project

Op de Facebookgroep Eendenkuikenproject worden ervaring gedeeld

 

Meld eendenkuikens in het Eendenkuikenproject

Via de website van onderzoeker Eric Kleyheeg
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws