05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Nieuw protocol dood gevonden wild zwijn

Deze week maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het nieuwe protocol ‘Dood gevonden wild zwijn’ bekend. In overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), provinciale coördinatoren en de Jagersvereniging is dit protocol opgesteld. De richtlijnen zijn geldig zolang er in Nederland geen uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) wordt vastgesteld. Om jagers en wildbeheereenheden te ondersteunen, heeft de Jagersvereniging de belangrijkste vragen op een rij gezet. Wanneer moet u iemand bellen en wie belt u? Wat moet ik doen met het kadaver en ontweidsel? En hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Wanneer moet ik iemand bellen?

Elk gevonden kadaver van wild zwijn, waarbij geen sprake is van een andere duidelijke doodsoorzaak, wordt beschouwd als een verdenking. Dat is het geval wanneer er:
• geen sporen zijn van aanrijding/verkeersongeval
• geen sporen zijn van afschot
• geen sporen zijn van stroperij

Wanneer er twee of meer van dergelijke kadavers bij elkaar worden gevonden, is sprake van een ernstige verdenking. In bovenstaande gevallen moet u dus bellen met de zwartwildcoördinator van uw provincie.

Wie moet ik bellen?

Indien u een of meerdere kadavers van wild zwijn in het veld aantreft, neem contact op met de grofwild coördinator in uw WBE. Deze licht het provinciaal aanspreekpunt in. U meldt de precieze locatie van het verdachte wild zwijn dat u heeft aangetroffen en het tijdstip.

Wat moet ik met het gevonden kadaver doen?

Het kadaver laat u liggen. Raak het kadaver niet aan en tref hygiënemaatregelen. Blijf minstens vijf meter van het kadaver verwijderd. Markeer eventueel de plek onopvallend zodat het kadaver later makkelijk kan worden teruggevonden.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag er is en wat doe ik in de tussentijd met het kadaver?

De provinciale zwartwildcoördinator beoordeelt het wild zwijn en meldt verdachte gevallen bij de NVWA. De coördinator onderzoekt het wild zwijn, neemt monsters en stuurt deze op. Wanneer en meerdere dode wilde zwijnen worden aangetroffen, komt de NVWA zelf ter plekke. Zodra de uitslag bekend is, neemt de coördinator contact met u op. Dat kan wellicht een week duren. Wanneer er geen besmetting is vastgesteld kunt u het kadaver achterlaten of desgewenst afvoeren naar de destructie.

Wat doe ik met het ontweiden van een geschoten wild zwijn?

Aangezien er geen wilde zwijnen in Nederland met AVP zijn besmet, kan het ontweiden plaatsvinden zoals het per provincie is geregeld. Ontweidsel mag volgens de wet- en regelgeving in het veld achtergelaten worden. Wordt het karkas bij een wildbewerkingsinrichting (WBI) aangeboden, dan moet het ontweidsel naar de destructor. Wordt het karkas thuis ontweid, dan kan het ontweidsel naar de destructor of eventueel naar de gemeente. Zij hebben een destructieton op afvalstations staan. Niet alle gemeenten laten toe dat slachtafvallen in de destructieton worden gedeponeerd.

Keuring in het buitenland

Een eerste keuring dient door de Gekwalificeerde Persoon plaats te vinden of een afgeleide daar van (in Duitsland bijvoorbeeld een Kündige Person). Als het wild zwijn in Nederland bij een WBI wordt aangeboden, dan moet dit vergezeld gaan met een gezondheidscertificaat.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws