06:25
20:48
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcombe

Moties over herinvoering e-screener en herziening Wet Wapens en Munitie

Oproepen Jagersvereniging vinden gehoor bij de Tweede Kamer


Op 20 januari 2021 stuurde de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een brief aan de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid over de herziening van de Wet wapens en munitie. Daarin pleitten wij voor een volledige herziening van de Wet wapens en munitie. Ook stelden wij bij het aanbieden van deze brief de aflopende opschorting van de e-screener voor bestaande aktehouders aan de kaak. Over beide onderwerpen zijn moties ingediend tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Opschorting e-screener

In 2019 werd, kort na de invoering van de e-screener, besloten om het instrument voor twee jaar op te schorten voor bestaande aktehouders. Dit was onder andere het resultaat van kritiek vanuit de Jagersvereniging en de KNSA. De minister gaf daarbij aan dat er problemen waren in de uitvoeringspraktijk die eerst opgelost dienden te worden. Jachtcursisten die hun eerste aanvraag deden moesten het instrument nog wel gebruiken.

De termijn van de opschorting loopt in oktober dit jaar af. Echter, de  problemen rond de e-screener die anderhalf jaar geleden leidden tot opschorting zijn nog niet verdwenen. In de afgelopen anderhalf jaar heeft de Jagersvereniging tientallen leden moeten helpen die vastliepen in hun aanvraag door de werking van de e-screener. Ook loopt de rechtszaak tegen de Staat nog steeds. Dit jaar wordt er in het kader van die rechtszaak deskundigenonderzoek gedaan naar de e-screener. De Jagersvereniging is van mening dat de uitkomsten van dit onderzoek moeten worden meegewogen door de minister.

Ook vinden wij dat de Tweede Kamer de gelegenheid moet hebben om over dit onderwerp te debatteren, mede naar aanleiding van het eerder genoemde deskundigenonderzoek. Wat ons betreft is het dan ook onbestaanbaar dat de e-screener vanaf oktober 2021 weer gebruikt gaat worden voor bestaande aktehouders.

Motie Chris van Dam (CDA) om herinvoering e-screener uit te stellen

De motie die Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) hierover een motie ingediend gaat over de e-screener. Hij verzoekt de minister om het deskundigenonderzoek af te wachten en de invoering van de e-screener met een extra jaar uit te stellen.

Lees de moties op de website van de Tweede Kamer: ‘Extra uitstel van de e-screener voor bestaande verloven’

Herziening Wet wapens en munitie

In het voorjaar van 2020 kondigde minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus een herziening aan van de Wet wapens en munitie. Omdat deze wet één van de belangrijkste wetten voor jagers is, heeft de Jagersvereniging actief input geleverd voor een groot aantal verbeterpunten. Toen uiteindelijk bleek dat de minister maar een beperkt aantal onderwerpen wil gaan oppakken, was dat voor ons dan ook zeer teleurstellend. In reactie hierop heeft de Jagersvereniging op 15 januari 2021 een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Daarin pleitten wij voor een grondige renovatie van de Wet wapens en munitie.

De Jagersvereniging presenteerde in haar input voor de wet onder andere ideeën over lastenverlichting voor politie én jager. Dit kan door werk te maken van een vijfjarige/digitale jachtakte. Daarnaast vinden wij dat er eindelijk een oplossing moet komen voor het gebruik van de geluiddemper door vrijwillige jagers.

Motie Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP): grondige herziening van Wet Wapens en munitie

De Kamerleden Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP) vinden ook dat er een grondige herziening van de Wet wapens en munitie moet komen en dienden daar een motie over in. Hierin pleiten zij voor een commissie van experts, die samen met het ministerie een basisplan voor een nieuwe Wet wapens en munitie gaat opstellen.

Lees de motie op de website van de Tweede kamer: ‘Basisplan voor een nieuwe Wet Wapens en munitie’

Vervolgstappen

De moties zijn door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ontraden. Dat betekent dat de Tweede Kamer erover zal gaan stemmen. Deze stemming vindt volgende dinsdag plaats. De Jagersvereniging zal haar standpunten nogmaals aan de Kamerleden communiceren. Wij zullen de stemming volgende week volgen en daarover verslag doen op onze website.

Van Dam en Van Nispen komen in de komende Jager (februari-editie) ook aan bod over dit onderwerp. 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws