06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Jagersvereniging probeert vertraging eerste akte-aanvragers te beperken

Zoals bekend is het gebruik van e-screener per direct opgeschort. Dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid vorige week in een brief naar de Tweede Kamer geschreven. De e-screener voor nieuwe akte aanvragers wordt vervangen door het WM32 inlichtingenformulier. Deze wijziging vraagt om aanpassing van de Regeling wapens en munitie. Totdat deze aanpassing in de wet heeft plaatsgevonden staat het proces voor nieuwe aanvragers op pauze.

Het ministerie heeft de intentie om op korte termijn, naar verwachting half september, deze wetsaanpassing gerealiseerd te hebben. De Jagersvereniging is in overleg met de politie of er ondertussen een werkwijze gehanteerd kan worden, waardoor de ontstane vertraging voor nieuwe jachtakte aanvragers verholpen kan worden. Mocht dat niet lukken dan gaat de Jagersvereniging ervan uit dat de politie na de wetswijziging voortvarend aan de slag gaat met het aanvraagproces en de verstrekking van de jachtaktes aan de nieuwe aanvragers en aanvragers die nu rood gescoord hebben op de e-screener. De Jagersvereniging heeft van de politie begrepen dat de aanvragen van nieuwe aanvragers die de e-screener al met goed gevolg gedaan afgehandeld worden.

Op dit moment gaat het waarschijnlijk per eenheid om hoogstens enkele tientallen aanvragen die nu niet meteen kunnen worden afgehandeld. Voor zover er dus een achterstand zou ontstaan, zou deze relatief snel moeten kunnen worden opgelost.

Permanente oplossing
Het opschorten van de e-screener en het herinvoeren van het WM32 inlichtingenformulier zijn tijdelijke oplossingen. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden.  In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. Dat proces staat los van de tussentijdse wijziging die in september verwacht wordt.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws