05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Deskundigenrapport diskwalificeert e-screener

Jagersvereniging en KNSA eisen directe stopzetting instrument

De onderzoekers die belast zijn met het opstellen van het deskundigenrapport over de e-screener concluderen dat de psychometrische kwaliteit van het instrument onvoldoende is onderbouwd. Op een groot aantal onderdelen, zoals de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit, wordt de e-screener door de deskundigen als onvoldoende beoordeeld. De Jagersvereniging en KNSA dringen daarom aan op het direct stopzetten van het instrument.

In het deskundigenrapport leest de Jagersvereniging een bevestiging van haar belangrijkste kritiek op de e-screener. De onderzoekers bevestigen dat de nazorg van de Staat tekortschiet, onder meer omdat deze niet wordt verleend door een psychodiagnostisch geschoolde professional, zoals een psycholoog of psychiater. De Jagersvereniging en de KNSA willen zo snel mogelijk met de Minister van Justitie en Veiligheid om tafel om het deskundigenrapport te bespreken. Ondertussen zou de Minister de inzet van de e-screener moeten opschorten.

Het WM-32 inlichtingenformulier, dat onderdeel uitmaakt van de uitgebreide screening van bestaande jachtaktehouders kan (net als voorheen) tevens prima dienst doen voor de beoordeling van nieuwe aanvragers.

“Computer zegt nee”
Al bij de introductie van de e-screener in oktober 2019 bleek dat de computergestuurde vragenlijst die is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de beoordeling van de geschiktheid van aanvragers van een jachtakte of wapenverlof niet te functioneren. Als de computer ‘nee’ zegt, werd dit ‘advies’ in het huidige systeem door bevoegde instanties vrijwel altijd kritiekloos overgenomen.

Veel jachtaktehouders moesten vervolgens op basis van de uitslag van de e-screener ten onrechte hun jachtakte inleveren. Op basis van de bezwaren vanuit de Jagersvereniging en de KNSA werd het gebruik van de e-screener voor bestaande jachtaktehouders al binnen enkele weken na invoering stopgezet. Helaas bleef het gebruik en de bijbehorende problematiek van de e-screener voor nieuwe aanvragers van een jachtakte of wapenverlof bestaan.

Tegen het voornemen om de jachtakte of het wapenverlof als gevolg van de (onjuiste) testuitslag te weigeren kon een akte-aanvrager zich enkel verweren door tegen betaling van circa 1500,- euro een tegenrapport op te laten stellen, waarin het testresultaat door een echte deskundige (psycholoog of psychiater) werd weerlegd. De Jagersvereniging en de KNSA hebben hierop de rechtbank in Den Haag verzocht om een voorlopig deskundigenrapport. De rechtbank heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en drie deskundigen – op kosten van de Jagersvereniging en de KNSA – aangewezen om onderzoek te doen en een rapport op te stellen.

Lees het deskundigenrapport

Deskundigenrapport
  • Delen:

Gerelateerd nieuws