05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcome

Update e-screener 25/02/2021: rechter wil onafhankelijk onderzoek, Jagersvereniging zeer tevreden

In de rechtszaak die de Jagersvereniging en de KNSA tegen staat zijn begonnen, heeft de rechter nu besloten dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de e-screener. Dit besluit nam de rechter op 18 februari 2021 en de Jagersvereniging is hier zeer tevreden over.

De Jagersvereniging en de KNSA vinden de e-screener een ondeugdelijk instrument, waarvoor nut en noodzaak niet is aangetoond.  Dat de rechter nu ook een onafhankelijk onderzoek wil is daarom positief. Ter voorbereiding op het onafhankelijke onderzoek diende de Jagersvereniging en de KNSA een twaalftal vragen in. Deze vragen zijn overgenomen door de rechter en vormen samen met de vragen van de Staat de basis van het onafhankelijk onderzoek.

Wat houdt dit onderzoek in?
Volgens de rechtbank hebben de Jagersvereniging en de KNSA hun belang om de e-screener te laten onderzoeken voldoende aangetoond. Het laten onderzoeken van de e-screener is alleen mogelijk via een kostbaar deskundigenonderzoek omdat de Staat anders niet bereid is om de nodige informatie beschikbaar te stellen.

De rechtbank heeft nu drie deskundigen aangewezen die het onderzoek gaan uitvoeren. Het voorstel van de Jagersvereniging en de KNSA was om bij het onderzoek de COTAN-methode te volgen en de rechter ging daar in mee. COTAN staat voor Commissie Testaangelegenheden Nederland. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt tests, vragenlijsten en toetsen die in Nederland worden gebruikt op kwaliteit via een speciaal opgestelde methode. Twee van de aangewezen deskundigen zijn bekend met deze methode en verbonden of verbonden geweest aan de COTAN.

Motie Van Dam: schort e-screener nog een extra jaar op
In afwachting van de juridische procedure en de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek, heeft de Tweede Kamer recentelijk een motie van Chris van Dam (CDA) aangenomen. Deze motie verzoekt de minister om de e-screener voor bestaande aktehouders nog een extra jaar op te schorten. De huidige opschorting duurt tot oktober 2021, de minister heeft nog niet op de motie gereageerd.

Lees de volledige uitspraak van de rechter

Beschikking Rechtbank Den Haag
  • Delen:

Gerelateerd nieuws