05:22
21:58
Nachtmodus

Henry Meijdam voorgedragen als voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit

Het bestuur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) draagt Henry Meijdam voor als nieuwe voorzitter. De algemene ledenvergadering van FPG besluit 26 november 2022 over de voordracht. Hij volgt daarmee Roel Robbertsen op, die in de afgelopen 9,5 jaar de voorzittershamer hanteerde.

‘Wij zijn verheugd opnieuw een ervaren en bewezen verbindende bestuurder te kunnen voordragen met  bovendien een enorm netwerk in de Haagse politiek, bij provincies en in het bedrijfsleven. Er liggen grote vraagstukken in het landelijk gebied. Denk aan klimaat, water en stikstof. Meijdam vindt uit overtuiging dat bij uitstek de particuliere grondeigenaren door hun passie en ondernemerschap bij kunnen dragen aan het aanpakken ervan’, aldus het bestuur van FPG.

Henry Meijdam heeft een lange loopbaan in het openbaar bestuur als gedeputeerde, loco-Commissaris van de Koning in Noord Holland, burgemeester van Zaanstad en Lelystad en directeur van het Interprovinciaal Overleg. Daarnaast was hij voorzitter van de VROM-raad en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Op dit moment bekleedt Meijdam diverse bestuursfuncties en is hij partner van bureau Meijdam en Overmars BV, een bureau voor markt en overheid.

Meijdam: ‘De leden van FPG combineren in hun ondernemerschap landbouw, natuur en vaak ook recreatie en wonen. Zij zorgen bovendien voor het beheer van een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Dat zijn belangrijke waarden voor ons land. Ik ben dan ook zeer vereerd met de voordracht en ik verheug mij er op de komende jaren te kunnen inzetten voor de vereniging en de particuliere grondeigenaren’.

De huidig voorzitter van FPG, Roel Robbertsen treedt terug vanwege het bereiken van de statutair vastgelegde maximum bestuurstermijn van 9,5 jaar.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws