05:24
21:58
Nachtmodus

Conferentie EU doelstellingen voor natuurherstel – FACE

Op 13 april 2021 organiseerde de Werkgroep “Biodiversiteit, Jacht en Platteland” van het Europees Parlement een conferentie over “EU-doelstellingen voor natuurherstel: stand van zaken en volgende stappen”. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de Europese koepelorganisatie voor jagersverenigingen (FACE) en de European Landoweners’ Organisation.

Europarlementslid Álvaro Amaro benadrukte dat hersteldoelstellingen een centraal element vormen voor het succes van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. “De betrokkenheid van regionale en lokale belanghebbenden, zowel publiek als privaat – zoals gemeenten, ngo’s of verenigingen – zal essentieel zijn om ervoor te zorgen dat herstel kan plaatsvinden in talloze succesvolle initiatieven in heel Europea.”

Europarlementslid Simone Schmiedtbauer zegt: “Ik ben ervan overtuigd dat een succesvol behoud van natuur, soorten en leefgebieden alleen kan worden bereikt door de actieve betrokkenheid van de mensen ter plaatse, de mensen die direct betrokken zijn en getroffen worden: boeren, boswachters, jagers en landeigenaren – de plattelandsgemeenschap.  We hebben hun wil en steun nodig om de doelstellingen van de EU voor natuurherstel te behalen “.

____________________________________________________________

FACE

De Europese Federatie van Verenigingen voor Jacht en Natuurbeheer (FACE) verbindt de vertegenwoordigers van duurzame jacht en natuurbehoud in Europa met de instellingen van de Europese Unie. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vertegenwoordigt de Nederlandse jagers in het bestuur van FACE. Leden die lid zijn van de Jagersvereniging worden automatisch lid van FACE.

Lees hier wat de Werkgroep Biodiversiteit, Jacht en Platteland doet

BiodiversityHuntingcountryside.eu
  • Delen:

Gerelateerd nieuws