05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Tom de Rooij

Meerderheid Kamer stemt voor grondige herziening Wet wapens en munitie en opschorting e-screener met extra jaar

De Tweede Kamer stelde vandaag het beleid van minister Ferd Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij door twee moties aan te nemen. Deze moties waren vorige week ingediend bij het Notaoverleg politie. Het ging daarbij om een grondige herziening van de Wet wapens en munitie en om extra opschorting van de e-screener met nog een jaar. Dit wijkt af van het voorstel van de minister die de Wet wapens en munitie slechts beperkt wilde herzien en het voornemen om de e-screener in oktober dit jaar weer volledig in te voeren. De Jagersvereniging bracht meerdere malen haar visie naar voren bij Kamerleden. Vandaag blijkt tijdens de stemming een meerderheid van de Kamer de moties te steunen.

Jagersvereniging
In haar inbreng wees de Jagersvereniging op het geringe aantal geweldsincidenten met jachtvuurwapens in de afgelopen decennia. Wij pleiten ervoor dat het legale wapenbezit in Nederland geborgd blijft op het huidige uitstekende niveau, maar met zo min mogelijke administratieve lasten en zonder onnodig belemmerende regelgeving. Zo wil de Jagersvereniging onder andere graag werk maken van een digitale jachtakte, die vijf jaar geldig is. Ook moet de geluiddemper voor vrijwillige jagers beschikbaar komen.

Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP) dienden vorige week een motie in waarin zij de minister verzochten om samen met experts tot een basisplan te komen voor de Wet wapens en munitie. De Kamer constateerde zojuist dat de huidige wet en onderliggende regelingen onoverzichtelijk zijn, deels innerlijk tegenstrijdig en in onvoldoende mate aangesloten zijn op Europese regelgeving. Zij concludeerden daaruit dat een grondige herziening noodzakelijk is en stelden voor dat de minister samen met een commissie van experts aan de slag gaat met een basisplan voor de wet. Deze moet dan weer worden voorgelegd aan de Kamer.

Voor de motie stemden de volgende partijen: CDA, SP, PVV, VVD, Krol, GroenLinks, 50plus, Denk, SGP, ChristenUnie en FvD. De motie en de volledige stemuitslag vindt u hier.

E-screener: extra jaar opgeschort
Vorige week werd er ook een motie ingediend waarbij er werd gepleit voor extra opschorting van de e-screener. In 2019 besloot minister Grapperhaus, nadat er grote problemen aan het licht kwamen, om de e-screener voor bestaande jachtaktehouders tot oktober 2021 op te schorten. In de tussentijd is duidelijk geworden dat de problemen nog niet zijn opgelost, mede door juridische acties van de Jagersvereniging.

Ook loopt er nog een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over de e-screener, aangespannen door de Jagersvereniging en de KNSA. Dit jaar wordt er in het kader van die rechtszaak deskundigenonderzoek gedaan naar de e-screener. De Jagersvereniging is van mening dat de uitkomsten van dit onderzoek en de rechtszaak moeten worden meegewogen door de minister.

In de motie verzoekt Van Dam (CDA) de minister de e-screener nog een extra jaar op te schorten. Hij verzoekt dat de minister het deskundigenonderzoek af te wachten. Aangezien de verwachting is dat dit onderzoek niet voor oktober 2021 wordt afgerond, wil de Tweede Kamer nu dat de opschorting voor bestaande jachtaktehouders met een jaar wordt verlengd.

Voor de motie stemde de volgende partijen: CDA, SP, PVDA, Krol, VVD, SGP, ChristenUnie, PVV, FvD en 50plus. De motie en de volledige stemuitslag vindt u hier.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Duidelijk signaal van de Kamer’
De Jagersvereniging is tevreden dat de moties konden rekenen op een meerderheid van stemmen in de Tweede Kamer. Laurens Hoedemaker, directeur: ‘Dat de meerderheid van de Kamer voor een grondige herziening van de wet én een jaar extra opschorting van de e-screener stemt is een duidelijk signaal. Al binnen een maand was duidelijk dat de uitvoering van de e-screener volledig klem liep en het ministerie en de politie hebben ons nog onvoldoende kunnen garanderen dat dit niet weer het geval gaat zijn. Bovendien wachten we nog steeds op een uitspraak van de rechter over de beoordeling van de e-screener door een panel van deskundigen. Daarnaast is het belangrijk om het moment van herziening van de wet aan te grijpen om een aantal veranderingen door te voeren die het voor én politie én jagers beter maakt.’

  • Delen:

Gerelateerd nieuws