05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Bejaging vrijgestelde soorten Noord-Holland per direct gestopt

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft de bejaging van de vrijgestelde soorten van deze provincie per direct gesloten. Dit besluit volgde deze week op de uitspraak van de Raad van State (RvS) eind april in een procedure tegen het goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Algemene soorten 2017-2023 van de provincie Noord-Holland. De Raad van State oordeelde dat zowel de landelijke als de provinciale vrijstellingen in het faunabeheerplan van de provincie onvoldoende zijn onderbouwd.

Concreet betekent dit dat in Noord-Holland zowel de landelijk als provinciaal vrijgestelde soorten niet meer mogen worden bejaagd in het kader van schadebestrijding. Dit zijn: konijn, houtduif, kraai, kauw, knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet. Nestbehandeling is ook niet meer toegestaan.

Schadetegemoetkoming

Gezien de schadeposten van verschillende dieren – zoals bijvoorbeeld de houtduif – op de vrijstellingslijst is de uitspraak een grote tegenvaller voor de boeren in Noord-Holland. De provincie heeft daarom besloten om bij schade door deze diersoorten een schadetegemoetkoming uit te keren. Bij schade kunnen zij een aanvraag voor tegemoetkoming indienen bij BIJ12. Wel moet worden aangetoond dat er alles aan is gedaan om schade te voorkomen, met behulp van preventieve maatregelen. Welke maatregelen dat zijn, verschilt per type gewas/teelt.

Ontheffing

Voor bejaging in het kader van schadebestrijding en eventueel nestbehandeling van de eerder genoemde soorten is voortaan per situatie een ontheffing nodig. Hiervoor is een onderbouwing vereist, waaruit blijkt dat (preventieve) alternatieven ontbreken of niet goed werken. Ook moeten nut en noodzaak van afschot of nestbehandeling worden aangetoond en mag de staat van instandhouding van de populatie niet in gevaar komen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws