05:22
21:58
Nachtmodus

Internationale handtekeningenactie tegen jacht restricties in Europa

Niet alleen in de Tweede Kamer ligt de uitvoering van de jacht onder vuur. Ook in Brussel liggen er enkele voorstellen op de plank, die de jacht op Europees niveau beperkt. De overkoepelende internationale jagersvereniging FACE probeert door middel van een internationale handtekeningenactie de plannen in Brussel van tafel te krijgen. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Brussel beperkt jacht op trekvogels
  • Brussel belemmert wolvenbeheer in Europese landen (of andere grote carnivoren)
  • Brussel probeert de jacht op 10% van het EU grondgebied te verbieden.
  • Brussel voert slecht uitvoerbare wetten in voor jagers.
  • Brussel verbiedt alle regionale jachtactiviteiten in Europa

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jagers in Nederland en de ons omringende landen hun handtekening zetten tegen het beperken van de jacht. De Jagersvereniging deelt de zorgen van FACE en roept haar leden op de bijgevoegde enquête in te vullen. Het doel van FACE is om 1 miljoen handtekeningen in te zamelen binnen alle leden in Europa.

  • Delen: