05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Lonneke Wiggers

Aangepaste handreiking organisatie beperkte bewegingsjacht 2.0

Op 18 oktober 2018 is door het Ministerie van LNV de Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018 vastgesteld. Met deze regeling die op 20 oktober 2018 in werking is getreden is het degenen die wilde zwijnen doden op grond van een vrijstelling of ontheffing toegestaan daarbij tussen zonsopgang en zonsondergang een methode toe te passen waarbij hoogstens zes personen, in aanwezigheid van ten hoogste drie aangelijnde honden, voor wilde zwijnen hoorbaar in het gebied aanwezig zijn zonder deze opzettelijk te verontrusten, met het oogmerk om deze dieren binnen het schootsveld van hoogstens zes geweerdragers te bewegen, opdat zij deze dieren kunnen doden. Het ministerie staat deze ‘beperkte bewegingsjacht’ in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant toe om zo jachthouders extra mogelijkheden te geven om de dichtheden van het wilde zwijn te verlagen.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Noord-Brabant had geconstateerd dat op basis van de handreiking beperkte bewegingsjacht welke de Jagersvereniging had opgesteld, WBE’s en stakeholders enigszins afwijkende handreikingen hebben opgesteld. Bij het organiseren van een beperkte bewegingsjacht blijkt dat de verschillen in benadering kunnen leiden tot misverstanden bij de deelnemende partijen en dat daardoor soms onnodig vertraging ontstaat. 

Op 15 mei 2019 is een bijeenkomst georganiseerd bedoeld om ervaringen te delen, behoeften te peilen, minimale eisen te bepalen en samen tot een werkbare handreiking te komen. Uitgenodigd waren TBO’s, WBE’s, jachthouders, FBE en ZLTO. Na afstemming met TBO’s in Noord-Brabant is er een aangepaste handreiking beperkte bewegingsjacht ontwikkeld. Deze handreiking zal continu doorontwikkeld worden.

Voor aanbevelingen en opmerkingen kunt u mailen naar [email protected]

Oogstjacht

Waar spraken is van oogstjacht, waar gewassen door machines af gehaald worden, komen de veiligheid aspecten van de bewegingsjacht overeen.

 


Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items