05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Wouter Klaasse

Jagersvereniging maakt zich sterk voor eenduidigheid verlengingsbesluiten

Update corona 10/04/2020

Afgelopen week kreeg de Jagersvereniging meerdere ongeruste telefoontjes van leden over onduidelijkheid met betrekking tot de verlengingsbesluiten voor de jachtakte en de Europese Vuurwapenpas. Na contact tussen de Jagersvereniging en de Dienst Korpscheftaken werd duidelijk dat alle korpsen vanaf nu de verlenging voor de jachtakte kunnen beschouwen als rechtsgeldig document voor het uitoefenen van jacht, beheer en schadebestrijding. Ook werd duidelijk gemaakt dat alle korpsen de verlenging voor de Europese Vuurwapenpas kunnen versturen. De Jagersvereniging werkt nu aan een Duitstalige versie van beide documenten die wij de politie beschikbaar zullen stellen. Daarmee kan uw korps u – als u daarom vraagt – een Duitstalige vertaling van het verlengingsbesluit toesturen. Wij verwachten dat de korpsen dit einde van volgende week op verzoek kunnen gaan verstrekken.

Omdat door de coronacrisis een deel van de jagers in maart hun akte en vuurwapenpas niet op het bureau konden verlengen, heeft de politie vanaf begin april deze jagers een verlengingsbesluit gestuurd. Afgelopen week echter kreeg de Jagersvereniging meerdere berichten waaruit bleek dat verschillende politiekorpsen op een andere manier omgingen met de verlengingsbesluiten. Zo was bij het ene korps een verlengingsbesluit voor een jachtakte voldoende om het veld in te gaan, terwijl een ander korps liet weten dat het verlengingsbesluit slechts gold voor het in de wapenkluis houden van de wapens. Ook liet een aantal korpsen weten dat er nog geen duidelijkheid was over verlenging van de Europese Vuurwapenpas en zij daarom geen verlengingsbesluit verstuurden.

Politie: verlengingsbewijs jachtakte voldoende om te jagen

Omdat dat veel vragen en ook deels ongerustheid bij leden opriep heeft de Jagersvereniging contact opgenomen met de politie en hen hiervan op de hoogte gesteld. Vandaag liet de politie weten dat zij alle korpsen geïnformeerd heeft het verlengingsbesluit voor de jachtakte gelijk te interpreteren, namelijk als document dat juridisch volstaat voor het uitoefenen van activiteiten in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding.

Politie: verlengingsbewijs Europese Vuurwapenpas mag verstrekt worden

Vandaag heeft de politie ook alle korpsen geïnformeerd dat er óók een verlenging voor de Europese Vuurwapenpas mag worden verstrekt. Voor een aantal korpsen was dat nog onduidelijk hoe daarmee om te gaan. Die duidelijkheid is nu gegeven.

Jagersvereniging levert Duitstalige versies aan politie

Omdat de Jagersvereniging voorziet dat Nederlandstalige verlengingsbesluiten een probleem kunnen opleveren in het buitenland heeft zij vandaag alles in gang gezet om de twee verlengingsbesluiten (voor de akte en voor de vuurwapenpas) te laten vertalen naar het Duits. Deze brieven levert zij dinsdag aan bij de politie. Ook daarover heeft de politie de korpsen geïnformeerd.

Frans- en Engelstalig volgen zo spoedig mogelijk

Onze prioriteit ligt nu bij de Duitstalige verlengingen. Dit omdat het hier om de meeste jagers gaat en omdat Duitsland jachtgerelateerde activiteiten toestaat. Wij gaan hierna aan de slag met de vertalingen van de andere twee talen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws