05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

50PLUS

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

Download het volledige verkiezingsprogramma van 50plus

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van 50plus:

Natuur

  • Bestaande natuurgebieden worden zo veel mogelijk opengesteld voor publiek en beschermd. Natuur moet je namelijk kunnen beleven en dient daarom gemakkelijk toegankelijk te zijn.
  • Compensatie van de groei van steden door de ontwikkeling van nieuwe
    natuurgebieden. (blz. 8)

Landschap

  • Alle Nationale Landschappen en natuurgebieden blijven behouden. (blz. 8)

Landbouw

  • 50PLUS is voor versterking van de positie van de agrarische sector. (blz. 11)
  • Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moet sterk verminderd worden. (blz. 11)
  • Voedselveiligheid en het tegengaan van verspilling is een speerpunt. (blz. 11)

 De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van 50plus

50pluspartij.nl
  • Delen:

Gerelateerd nieuws