05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

PVV

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

  • Natuur en -gebieden
  • Landschapskwaliteit en –onderhoud
  • De landbouw
  • De mogelijkheden om het landschap te benutten
  • Verkeersveiligheid (wildaanrijdingen)

 


Download het volledige verkiezingsprogramma van de PVV

In het verkiezingsprogramma van de PVV staan geen plannen op beleidsterreinen die relevant zijn voor jagers.

Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de PVV

PVV.nl

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items