06:37
20:38
Nachtmodus

Spanje

Om in Spanje te kunnen jagen heeft een jager een jachtvergunning nodig welke wordt afgegeven door de regionale overheid. Spanje is namelijk bestuurlijk gezien een bondsstaat waarin de macht gedecentraliseerd wordt uitgevoerd. Het land bestaat uit twee autonome steden (Spaans: Ciudades Autónomas), Ceuta en Melilla, en 17 autonome gemeenschappen (Comunidades Autónomas).

Meer informatie over het aanvragen van een jachtvergunning kunt u vinden via deze link.

Vuurwapenvergunning

Naast een jachtvergunning heeft u ook een vuurwapenvergunning nodig welke wordt uitgegeven door het Spaanse ministerie van binnenlandse zaken via de Guardia Civil afdeling vuurwapens en explosieven. Zie: http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/index.html

Verzekering

U dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid om te kunnen jagen in Spanje. Wanneer u een jachtverzekering heeft afgesloten bij Aon dan heeft deze een Europese dekking waar Spanje ook onder valt. Tevens kunt u dan bij Aon een vertaling in het Spaans opvragen van uw verzekeringsbewijs, zodat u de Spaanse autoriteiten direct kunnen vaststellen dat u verzekerd bent. Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.

Europees Vuurwapenpaspoort noodzakelijk

Spanje behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole! Het zou niet de eerste keer zijn dat een jager aan de grens wordt teruggestuurd om dat het wapen niet of onjuist is vermeld.

In Spanje zijn 4 typen gebieden gedefinieerd voor de jacht;

  1. Gecontroleerd jachtgebied: Deze gebieden vallen onder de regionale overheid welke hun eigen wetgevingen hiervoor hebben. Aangeraden wordt om de locale wetgeving goed te bestuderen via de website van de omgevingsdienst van deze regio of dit na te vragen bij uw gastheer.
  2. Recreatieve jachtreservaten: Deze jachtreservaten worden beheerd door de recreatieve jachtverenigingen.
  3. Privéjachtreservaten: Deze jachtreservaten worden beheerd door de eigenaren van deze jachtreservaten. Met toestemming van de eigenaar kan hier al dan niet tegen betaling gejaagd worden.

Meer informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Koninklijke Spaanse Jagersvereniging. Zie: http://www.fecaza.com/ of de federatie van jagersverenigingen in Spanje: http://oficinanacionaldecaza.org/

Bron: http://www.spain.info/en/informacion-practica/consejos-viaje/consejos-practicos/nautica-deportes/

Versie 09-2016