Zon op
08:37
Zon onder
16:22
Nachtmodus

Wildhygiëne en dierziekten

Alle wild dat ter consumptie wordt aangeboden en dat niet voor consumptie door deelnemers aan de jacht wordt gebruikt moet eerst door een Gekwalificeerd Persoon (GP) worden onderzocht op afwijkingen. De bevindingen van het onderzoek moeten op een uniek genummerd formulier worden genoteerd en het nummer moet overeenkomen met het nummer dat is aangebracht op het geschoten wild. Bij ontbreken van een officieel wildmerk kan een plastic kabelbinder met een uniek nummer worden gebruikt. Zowel de jager, de GP als de ontvangende partij moeten de genummerde formulieren gedurende drie (3) jaar bewaren zodat bij controle het een en ander traceerbaar is. Een GP mag het wild pas onderzoeken nadat de jager Deel 1 van de Verklaring Eerste Onderzoek heeft ingevuld. Het wordt aanbevolen om dieren die al voor het ontweiden als abnormaal worden aangemerkt aan te bieden aan het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC 030-2537925) voor nader onderzoek, omdat geopende kadevers in het algemeen niet worden geaccepteerd. De kadavers dienen gekoeld, maar niet bevroren, te worden bewaard totdat ze worden opgehaald. Voor de te gebruiken formulieren met betrekking tot Eerste Onderzoek kunnen onderstaande documenten worden gebruikt. Voor de voorschriften met betrekking tot (1) Werkwijze Trichinebemonstering, (2) Geleidebiljet Trichinemonster wild zwijn en (3)

Handleiding vossenonderzoek

Voor het verzamelen van de bloedmonsters is inzet van jagers en WBE’s onontbeerlijk. Na het schieten van een vos moet er bloed worden afgenomen. Dit moet diezelfde dag nog afgegeven worden bij dierenartsen in de provincie, die meewerken aan het onderzoek.

>  Download de handleiding voor het vossenonderzoek

Verklaring eerste onderzoek kleinwild

Alle wild dat ter consumptie wordt aangeboden en dat niet voor consumptie door deelnemers aan de jachtpartij wordt aangewend moet eerst door een Gekwalificeerd Persoon (GP) worden onderzocht op afwijkingen.

Voor de te gebruiken formulieren met betrekking tot Eerste Onderzoek kunnen onderstaande documenten worden gebruikt.

Via de receptie van de Jagersvereniging kunnen ook voorgedrukte exemplaren worden aangevraagd.

>  Download de verklaring eerste onderzoek klein wild

Verklaring eerste onderzoek grofwild

Alle wild dat ter consumptie wordt aangeboden en dat niet voor consumptie door deelnemers aan de jachtpartij wordt aangewend moet eerst door een Gekwalificeerd Persoon (GP) worden onderzocht op afwijkingen.

Voor de te gebruiken formulieren met betrekking tot Eerste Onderzoek kunnen onderstaande documenten worden gebruikt.

Via de receptie van de Jagersvereniging kunnen ook voorgedrukte exemplaren worden aangevraagd.

>  Download de verklaring eerste onderzoek grofwild