Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Waarde van de jacht (CLM onderzoek en advies)

Waarde van de jacht (CLM onderzoek en advies)

In Nederland zijn ruim 27.000 jagers actief in het buitengebied met beheren, beschermen en benutten. De vrijwillige tijdsinzet die zij daarbij leveren is gelijk aan 13.000 FTE op jaarbasis. Als deze uren worden gekapitaliseerd en de uitgaven van jagers daarbij worden opgeteld, is er sprake van een economische bijdrage van bijna € 604 miljoen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Waarde van de jacht’, uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies.

CLM Onderzoek en Advies, ‘Waarde van de jacht, tijd en geld besteed aan maatschappelijke diensten’, april 2014.

>  Download het rapport 'waarde van de jager' van CLM (2014)