05:22
21:56
Nachtmodus

Knotbomen

Knotbomen

Het seizoen om te gaan snoeien komt er weer aan. De grotere takken die hierbij vrijkomen, kunnen natuurlijk worden gebruikt om huis of jachthut warm te stoken. Van de dunnere takken kunnen houtrillen worden gemaakt. Houtrillen worden door vele soorten gebruikt. Rosse woelmuizen, bosspitsmuizen en kleine marters, zoals de hermelijn en de wezel vinden er dekking of gebruiken het om voedsel te vinden. Merel en winterkoning kunnen erin broeden, patrijs eronder. Gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander zijn soorten die er gebruik van maken als schuilplaats, waardoor ook de ringslang er voedsel kan vinden.

>  Download hier 'een betere biotoop begint bij jezelf'