06:29
20:45
Nachtmodus

Faunahotel

Faunahotel

Steeds vaker zien we kunstmatige voorzieningen voor grote en kleine fauna. Denk hierbij niet alleen aan nestkasten, maar ook aan egelhotels, vlinderkasten en bijenhotels. Deze zijn met natuurlijk materiaal, afkomstig van het snoeien van knotbomen of boerengeriefhout en het maaien van riet eenvoudig zelf te maken. In een mooi opgebouwd, groot faunahotel kunnen in de onderste laag amfibieën en egels overwinteren, kan de vos een bouw hebben of kan een haas dekking vinden. Hoger in de constructie vinden vogels als de winterkoning nestgelegenheid tussen de takken en vinden metselbijen en andere insecten plaatsen om hun eieren in af te zetten.

>  Download hier 'een betere biotoop begint bij jezelf'