05:22
21:57
Nachtmodus

Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland

Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland

Door een toename in het aantal overzomerende ganzen in Nederland, is er sprake van meer conflicten met bijvoorbeeld de landbouw. Omdat een goed beeld van de populatieomvang van essentieel belang is, is er onderzocht wat een goede teldatum zou zijn voor overzomerende ganzen. Vanuit een ecologisch oogpunt is de tweede helft van de maand juli de optimale tijd om overzomerende ganzen te tellen. Praktisch gezien is dit ongunstig, vanwege een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers.

van Dorst, N. (2011). Teldata en methode voor overzomerende ganzen in Nederland – Op zoek naar een optimale datum en methode voor een landelijke telling. Wageningen, Stagerapport, Wageningen University.

>  Download het rapport "Teldata en methode voor overzomerende ganzen