05:53
21:37
Nachtmodus

Handleiding WBE-werkgebied aanpassingen

Handleiding WBE-werkgebied aanpassingen

Vanuit de Wet natuurbescherming en provinciale verordeningen is het voor WBE’s noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die aan WBE’s worden gesteld waaronder de begrenzing van de WBE.  Hieraan zijn de ontheffingen gekoppeld. WBE’s stellen zelf, in afstemming met hun buur-WBE(‘s) en betreffende jachthouders, hun WBE-grenzen vast. WBE-besturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen WBE-grens!

>  Download de handleiding voor het wijzigen van WBE-grenzen