Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

De toekomst van de wolf in Nederland

De vestiging van wolven in de Duitse deelstaat Niedersachsen, grenzend aan Groningen, Drenthe en Overijssel, kan ons veel leren over de toekomst van de wolf in Nederland.

De vestiging van wolven verloopt hier uitermate snel. In 2015 heeft zes van de zeven roedels hier jongen voortgebracht en de uitbreiding gaat dan ook relatief snel (30% populatiegroei/jaar). Dat is niet verwonderlijk. Solitaire wolven kunnen zich per dag gemakkelijk 50 kilometer verplaatsen. Vaak zijn dat jonge mannetjes. De wolf die kortstondig in Nederland werd gezien presteerde het om voordat deze in Duitsland werd doodgereden, in enkele maanden vele honderden kilometers af te leggen.

Territoria wolven in Duitsland (Landesjägerschaft Niedersachsen)

Territoria wolven in Duitsland (Landesjägerschaft Niedersachsen)

Aanrijdingen

De toekomst van de wolf in Nederland kent 2 kritische factoren: aanrijdingen en predatie van vee. In 2015 zijn in Niedersachsen 4 tot 5 wolven doodgereden. Voor de Nederlandse situatie is dat geen gunstig vooruitzicht omdat het wegennet hier nog veel fijnmaziger is en de verkeersdruk veel hoger. Bij otters en dassen is dat ook een zeer belangrijke doodsoorzaak, maar het uitrasteren van wegen zoals bij dassen intussen gebeurt is voor wolven geen optie en ecologisch ook niet wenselijk. Het versnippert het landschap enorm, ook voor andere dieren.

Voorkomen wolven in Niedersachsen (Landesjägerschaft Niedersachsen)

Voorkomen wolven in Niedersachsen (Landesjägerschaft Niedersachsen)

Predatie van vee

Een tweede aspect is het aandeel doodgebeten landbouwhuisdieren, vooral schapen. Was er in 2008 in Niedersachsen nog maar 1 melding, in heel 2014 waren dat er 22 (vooral schapen en enkele runderen) en in 2015 tot juli al 30 bevestigde meldingen, allen schapen. Deze toename weerspiegelt deels de toename van het aantal wolven, maar wellicht ook de voorkeur van wolven voor makkelijke prooien. Ook hiervoor geldt dat in Nederland op een kleine oppervlakte veel schapen en runderen worden gehouden en dat een confrontatie met vee veel sneller zal plaatsvinden. Daarmee lijkt een definitieve vestiging van een groot aantal roedels wolven in een drukbevolkt gebied als Nederland geen vanzelfsprekendheid. Het zogenaamde ‘landscape of fear’ zou zich wel eens vooral buiten de natuurgebieden kunnen gaan afspelen.

Europees beleid?

Op 15 september organiseerde de Intergroup voor Jacht & Biodiversiteit van het Europese Parlement een symposium over wolven in Europa. De mate waarin wolven in Europa voorkomen, de interactie met mensen, vee en natuur en de manier waarop wij met wolven omgaan varieert sterk van land tot land. De Europese Commissie kiest voor maatwerk per land of streek, waarbij plaatselijk draagvlak een essentiële voorwaarde is. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik concludeerde dat de Commissie dan ook alle beheeropties open moet houden om maatwerk mogelijk te maken.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging juicht de komst van de wolf naar Nederland toe. Het is een verrijking van de Nederlandse en Europese fauna;
  • Daar waar schade en overlast ontstaat rond vee en huisdieren, dient de overheid deze snel en ruimhartig te vergoeden, ook bij twijfel. Verder lezen

Partners van de Jagersvereniging

  • Delen:


Gerelateerd nieuws