05:33
21:38
Nachtmodus

Wolvenbeheer en breed maatschappelijk draagvlak: gaat dat samen?

Hoe kunnen we zo conflictarm mogelijk samenleven met de wolf? Om deze vraag te beantwoorden zet de Jagersvereniging zich actief in voor een maatschappelijk debat. Daarnaast tekende de Jagersvereniging  het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’, dat afgelopen dinsdag is aangeboden aan de minister voor Natuur en Stikstof.

De Federatie Particulier Grondbezit nam onlangs het initiatief tot het opstellen van het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’. In deze position paper wordt gepleit om tot een evenwichtig en realistisch beleid met betrekking tot de wolf te komen. Dit moet het maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf vergroten. Er wordt nadrukkelijk niet gepleit voor een wolvenvrij Nederland, maar voor gecontroleerd beheer van de wolf op plekken waar er daadwerkelijk geen ruimte is voor wolven.

De initiatiefnemers van het position paper stellen dat er in elk geval op twee belangrijke punten verandering in het beleid moet komen. Op de eerste plaats moet de wolvenpopulatie gecontroleerd beheerd kunnen worden, zowel preventief als in geval van schade. En daarnaast moet het mogelijk worden nulstandgebieden in te stellen waar wolven worden geweerd. De ruim vijftien belanghebbende ondertekenaars* van het position paper hebben aangegeven hierover graag het gesprek aan te gaan met minister Christianne van der Wal-Zeggelink.

Maatschappelijk debat
Een gesprek met de minister om te komen tot een evenwichtig en realistisch beleid is volgens de Jagersvereniging slechts één kant van de zaak. De vereniging hecht daarnaast veel waarde aan een debat met alle belanghebbenden in Nederland, met respect voor de uiteenlopende belangen. Alleen wanneer je iedereen hoort, kun je komen tot breed gedragen standpunten. Samen met het International Fund for Animal Welfare (IFAW) en de gemeente Ede heeft de Jagersvereniging deze handschoen opgepakt “Wij doen dit om ervoor te waken dat we uiteindelijk in Nederland achteraf met een groot probleem zitten, waarbij de polarisatie zo groot is geworden, dat er geen ‘goede’ uitkomst meer mogelijk is. Het uiteindelijke doel is dat er een gezamenlijke overeenkomst komt, die de samenleving en de overheid informeert over de visie op het thema ‘wolven in Nederland’. Dit zal vervolgens moeten leiden tot wettelijke kaders waarbinnen de wolvenpopulatie in Nederland kan leven en ontwikkelen”, aldus de initiatiefnemers.

Huidige situatie wolvenaanvallen
De urgentie om het thema wolf breder bespreekbaar te maken groeit met de dag. Het aantal aangevallen schapen door wolven neemt flink toe. Dat blijkt uit de cijfers van BIJ12. BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving. Alleen in januari en februari van dit jaar zijn al 116 schapen gedood door een aanval van een wolf. In heel 2021 zijn er 227 schapen gedood door een wolf. Dat betekent dat in de eerste twee maanden van dit jaar al meer dan de helft van het totale aantal gedode schapen in 2021 is gedood. Onduidelijk in deze cijfers is of wolven ook beschermde schapen hebben aangevallen en of later gestorven schapen ook in deze tellingen zijn meegenomen

Toenemende wolvenaanvallen op gehouden vee dragen niet bij aan de gezamenlijke consensus over hoe we conflictarm kunnen samenleven met de wolven. Het is tijd voor actie. De Jagersvereniging ziet er daarom naar uit om samen met alle belanghebbenden een breed draagvlak te creëren voor veilige, wettelijke kaders die conflictarm samenleven met de wolf kunnen garanderen. Daarnaast moedigt de Jagersvereniging verder onderzoek aan, zodat waardevolle wetenschappelijke inzichten kunnen worden meegenomen in de toekomstige afwegingen.

*Partijen die het position paper hebben ondertekend:
Agractie, Federatie Vleesvee Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, LTO, Nederlandse CIC-delegatie, No Wolves Benelux,  NOJG, Het Nationale Park de Hoge Veluwe, Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij, De Jagersvereniging, Landgoed ’t Huis Hoog Deelen, Producenten Organisatie Varkenshouders, Vereniging de Moeflon, Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN), Vereniging Het Ree, Landgoed De Valouwe, Visit Veluwe en Leisure Lands.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws