05:22
21:58
Nachtmodus

Welke vormen van drijfjacht zijn toegestaan?

Een drijfjacht op kleinwild zoals op haas, konijn en fazant en de landelijke vrijgestelde vos is toegestaan. Verboden zijn drijfjachten en drukjachten op wilde zwijnen, edelherten, damherten en reeën tenzij er een ontheffing (nu: omgevingsvergunning) voor is..

Artikel 8.74s Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.02 Drijfjacht op hazen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items