07:26
19:37
Nachtmodus

Welke vormen van drijfjacht zijn toegestaan?

Een drijfjacht op kleinwild zoals op haas, konijn en fazant en de landelijke vrijgestelde vos is toegestaan. Verboden zijn drijfjachten en drukjachten op wilde zwijnen, edelherten, damherten en reeën.

In Limburg is hierop een uitzondering namelijk  de één op één drijfjacht op wilde zwijnen. Hierbij mag maar één drijver zonder hond in het uit te drijven perceel zijn, maar kunnen meerdere jagers om het bos staan mits deze voldoende onderlinge afstand houden dat een zwijn altijd binnen het schootsveld van één jager zal komen. In de praktijk betekent dit dat jagers minimaal 100 meter uit elkaar moeten staan.

Artikel 3.33 lid 1 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.02 Drijfjacht op hazen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items