05:50
21:39
Nachtmodus

Welke afstand tot de bebouwing moet in acht worden genomen bij het jagen?

In artikel 11.83 lid 1 sub b Besluit activiteiten leefomgeving staat; dat het geweer niet gebruikt mag worden binnen de in een omgevingsplan aangewezen bebouwingscontour jacht (vergelijkbaar met oude bebouwde kom begrip), als bedoeld in artikel 5.165a Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), of op terreinen die onmiddellijk aan die bebouwingscontour grenzen. De jager wordt te allen tijde geacht de veiligheids- en weidelijkheidsregels in acht te nemen. U moet dus altijd met de bebouwing en met de mensen die er eventueel wonen rekening houden..

Artikel 11.71 lid 4 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), weidelijkheidsregels

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.12 Bebouwde kom  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items