05:50
21:39
Nachtmodus

Wat moet een jachthouder tijdens een jachtdag regelen voor de jagers die bij hem in het jachtveld te gast zijn?

Als gastheer en tevens jachthouder of houder van een ‘buiten gezelschapsverklaring’ artikel (11.64 lid 1 sub d Besluit activiteiten leefomgeving) dient u uw gasten op de hoogte te brengen van de bejaagbare soorten op de betreffende jachtdag. Ook bent u ervoor verantwoordelijk dat de gastjagers op een juiste plaats staan. U bent echter niet verantwoordelijk voor individuele handelingen van uw gasten. Als jachthouder/buiten gezelschapshouder mogen de in uw gezelschap verkerende jagers de wildsoorten haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif schieten, wanneer de jacht hierop geopend is.

Beheer en schadebestrijding

Voor de niet- wildsoorten dient u de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker te hebben voor beheer en schadebestrijding en u moet deze ook mogen doorschrijven (op de standaard jachthuurovereenkomsten van de Jagersvereniging is deze mogelijkheid beschreven). U hoeft dit voor de in uw gezelschap verkerende gasten echter niet daadwerkelijk te doen: uw toestemming volgt uit uw aanwezigheid in het jachtgezelschap. Uw gasten kunnen dan zonder verder papierwerk ook de vos, Canadese gans, zwarte kraai en kauw schieten. Voor de overige soorten dient er een ontheffing of aanwijzing te zijn waarbij uit de tekst moet blijken dat uw gasten hier ook gebruik van mogen maken.

Jachtrechten

U dient er als jachthouder/buiten gezelschapshouder voor te zorgen dat uw gasten niet per ongeluk op een stuk terrein gaan staan dat u niet heeft gehuurd voor de jacht. Zo is een weg in uw jachtveld geen scheiding in het jachtveld, maar als u deze niet heeft gehuurd voor de jacht mogen er geen jagers op deze weg op post staan. Uiteraard dienen uw jachthuurovereenkomsten geldig te zijn, omdat uw gasten hierop moeten kunnen vertrouwen.

Uitnodiging

Als houder van een Nederlandse jachtakte mag u overal in Nederland op uitnodiging jagen. Het maakt hierbij niet uit of u de jachtakte heeft verkregen op basis van bijvoorbeeld een eigen jachtveld, een ingezelschapsverklaring (artikel 11.64 lid 4 sub a Besluit activiteiten leefomgeving) of een buitengezelschapsverklaring (artikel 11.64 lid 1 sub d Besluit activiteiten leefomgeving). Als u ergens wordt uitgenodigd om te komen jagen, dan dient u uw “jachtakte” en verzekeringsbewijs mee te nemen.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items