06:27
20:46
Nachtmodus

Welke papieren/formulieren moet een jager in het veld bij zich hebben?

A. als hij alleen grauwe ganzen beheert?
B. als hij alleen op duiven schade bestrijdt?
C. als hij in gezelschap van de jachthouder op eendenjacht is?

In geval A is benodigd: jachtakte, ontheffing, een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker en het verzekeringsbewijs;
In geval B is benodigd: jachtakte, schriftelijke toestemming van de grondgebruiker en het verzekeringsbewijs;
In geval C is benodigd: jachtakte en het verzekeringsbewijs.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.17 Buiten gezelschap  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items